Ondanks dat er nog veel techniek moet worden ontwikkeld en verder getest, krijgt de eerste LocalGame al serieuze vorm. Hoe laten we de personages uit de BUUR game goed tot hun recht komen in de dialogen? Wat doen we als de gebruiker niet weet waar hij/zij moet klikken?

Joep laat het eerste beeldmateriaal zien dat in het spel is opgenomen en Silvia vertelt over haar overwegingen bij het selecteren van de Chromakey-foto’s van de personages.