Voor een succesvolle game is het heel belangrijk duidelijk te hebben welke boodschap je wil overbrengen. Wat is de kracht van het product, de organisatie of de omgeving die je onder de aandacht wil brengen? Wie en wat willen we daartoe in de spotlights zetten?

Om deze vragen te beantwoorden moet goed worden nagedacht over de aantrekkelijkheid van het spel voor de eindgebruiker, en over het gevoel dat je wil activeren bij de eindgebruiker. Je wil een deel van het enthousiasme dat jij voor je organisatie hebt overdragen aan de gebruiker, en hoe beter dat te doen dan met een spel waarbij je de gebruiker kennismaakt met wie en wat daarvoor zorgt?

Bij de eerste afspraak waarin we bespraken wat in beeld te brengen, en de tweede en derde afspraak waarop de foto’s werden gemaakt, was het vandaag tijd om de vastgelegde omgeving aan de opdrachtgever voor te leggen voor een laatste controle. Zijn de hoofdrolspelers tevreden met hun rol in het spel? Willen we de dialogen nog aanpassen?

Gelukkig waren opdrachtgever Werner van de Wiel en zijn collega’s verheugd door het resultaat. De komende dagen zullen de dialogen worden afgerond en ligt de game mooi op schema voor de oplevering begin juli.