Op zaterdag 24 februari konden bezoekers van de open dag op de SSgN de SchoolVerkenner proberen in het computerlokaal. LocalGames maakte van de gelegenheid gebruik om een enquête af te nemen onder de bezoekers. 📜

De open vragen leverden veel mooie complimenten op en ook een aantal nuttige tips. Zo hebben we naar aanleiding hiervan de tekstballonnetjes in de SchoolVerkenner aangepast en voorzien van rode kruisjes ❌ en groene vinkjes ✅ na het beantwoorden van de quizvragen.

De antwoorden op de multiple-choice vragen waren als volgt:
* 15% van de deelnemers had al eens van de SchoolVerkenner gehoord, 85% was er nog niet bekend mee.

* 40% vond de SchoolVerkenner zeer nuttig, 55% vond deze nuttig, 5% weet het niet en geen enkele deelnemer was negatief over het nut van de SchoolVerkenner.

* 56% van de spelers tijdens de open dag gaat de SchoolVerkenner thuis opnieuw spelen.

* 86% van de deelnemers vindt de SchoolVerkenner (een beetje) helpen bij de schoolkeuze, waarbij verschillende scholieren deze vraag ontkennend beantwoordden omdat er op dat moment geen vergelijkende SchoolVerkenners van andere scholen waren.