Doelgroep-enquête van de SchoolVerkenner

Op zaterdag 24 februari konden bezoekers van de open dag op de SSgN de SchoolVerkenner proberen in het computerlokaal. LocalGames maakte van de gelegenheid gebruik om een enquête af te nemen onder de bezoekers. 📜

De open vragen leverden veel mooie complimenten op en ook een aantal nuttige tips. Zo hebben we naar aanleiding hiervan de tekstballonnetjes in de SchoolVerkenner aangepast en voorzien van rode kruisjes ❌ en groene vinkjes ✅ na het beantwoorden van de quizvragen.

De antwoorden op de multiple-choice vragen waren als volgt:
* 15% van de deelnemers had al eens van de SchoolVerkenner gehoord, 85% was er nog niet bekend mee.

* 40% vond de SchoolVerkenner zeer nuttig, 55% vond deze nuttig, 5% weet het niet en geen enkele deelnemer was negatief over het nut van de SchoolVerkenner.

* 56% van de spelers tijdens de open dag gaat de SchoolVerkenner thuis opnieuw spelen.

* 86% van de deelnemers vindt de SchoolVerkenner (een beetje) helpen bij de schoolkeuze, waarbij verschillende scholieren deze vraag ontkennend beantwoordden omdat er op dat moment geen vergelijkende SchoolVerkenners van andere scholen waren.

SchoolVerkenner in De Gelderlander

Op dinsdag 30 januari publiceerde De Gelderlander een uitgebreid interview met LocalGames oprichter Joep over de eerste SchoolVerkenner. Het stuk bracht treffend naar voren hoe lastig het is voor scholieren om een goede keuze te maken voor een middelbare school: je wil een school die inhoudelijk goed bij je aansluit, maar je wil er ook een goed gevoel bij hebben.

[…] Terwijl de scholen alles uit de kast halen voor jou, probeer je rustig na te denken. En dan word je ook nog achtervolg door je ouders, die na elk bezocht lokaal hoopvol vragen: “En? L:ijkt het je wat?”

Was de brugpieper in spe een vlieg, dan kon hij of zij ongemerkt en doodgemoedereerd rondneuzen op de scholen die leuk lijken.

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen komt nu aan die behoefte tegemoet met een adventure game, een computerspel waarmee een kind virtueel door het gebouw kan dwalen. […]

Een ingekorte versie van het artikel is terug te lezen op de website van De Gelderlander.

Lancering: ‘Game BUUR’

Op 7 juli 2017 presenteerde LocalGames haar allereerste spel. Voor Wijkplaats BUUR werd “Game BUUR” ontwikkeld, een spel waarin bezoekers bekend raken met de omgeving en mensen bij Wijkplaats BUUR. Er ontstond een geweldige dynamiek met de plusminus 60 geïnteresseerde aanwezigen.


Na een korte ontvangstreceptie werd de presentatie geopend door Dick Bos, aanjager bij StartUp Nijmegen. De volgende onderwerpen kwamen daarbij aan bod.

1: Herkomst

Na een carrière als IT’er en als onderzoeker in de natuurwetenschappen was het voor Joep Bos-Coenraad tijd voor een nieuwe missie: de wereld moest uitdagender, leuker en efficiënter worden. Games zouden daartoe het instrument worden. Op 4 januari 2017 nodigde Joep een aantal inspirerende mensen1 uit voor een intensieve brainstorm-dag over hoe computerspellen kunnen worden ingezet om de wereld positief te veranderen.


Naast de toenemende mogelijkheden van HTML5 web-applicaties voor desktops zijn er ook veel nieuwe mogelijkheden ontstaan door de mobiele revolutie. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen een telefoon met een geweldig beeldscherm2, GPS, (snel) mobiel internet en een camera functie. Daarmee ontstaan talloze nieuwe toepassingen van spellen, waarvan Pokemon GO en augmented reality games pas het topje van de ijsberg zijn.

Aanvullend vertelde Joep over hoe hij bij toeval in contact kwam met fotograaf Silvia van Uden. Zij was direct enthousiast over de combinatie van games en fotografie en mogelijkheden die daarbij ontstaan. Niet veel later zou Anne Kester het team komen versterken om onderzoek te doen naar het effect van onze spellen op de gebruikers.

Daarna werd er stilgestaan bij de kracht van gamification. Gamification is het gebruik van spel-elementen voor niet-spel doeleinden. Dit hoeft niet in een klassieke spelvorm te gebeuren, maar dit kan wel. Hiervan werden verschillende voorbeelden gegeven.

2: Demonstratie

Na de inleiding was het tijd voor kern van de presentatie: de demonstratie! Er werd gevraagd om een vrijwilliger uit het publiek om het spel voor iedereen te testen. Na een kort moment van stilte nam Jasper Rietrae deze verantwoordelijke taak op zich, en dat deed hij met verve.

Terwijl Jasper het spel ontdekte besprak Silvia wat we zagen met Werner van de Wiel. Werner is een van de initiatiefnemers van Wijkplaats BUUR, en een leidende speler in de ontwikkeling van Game BUUR. Werner is tevens een van de hoofdrolspelers uit het spel, hetgeen tot enthousiaste reacties van zijn aanwezige collega’s in de zaal leidde.

Terwijl Jasper ontdekte hoe de intuïtieve navigatie werkte en wat het doel van het spel was, vertelde Werner waarom het spel zo’n geweldige kans is om de missie en de ontspannen huiskamersfeer van Wijkplaats BUUR over te brengen.

3: Research

Gamification is hot. Sinds een aantal jaar praat iedereen erover, maar wat valt er te meten? Marketing-onderzoeker Anne Kester bestudeerde het effect van een aantal spel-elementen in ‘Game BUUR’ en vertelde over haar bevindingen. Anne vertelde hoe voor haar onderzoek verschillende versies van het spel zijn ontwikkeld. In beide versies kreeg de speler via dezelfde spelpersonages3 dezelfde informatie aangereikt, maar in één versie (de high gamified setting) kreeg de speler dit in een omgeving met veel meer spel-elementen (scoreborden, vrije navigatie, personalisatie) tot zich dan in de andere versie (de low gamified setting). Wat zien we? Er blijken sterke relaties tussen de tevredenheid van gebruikers en hun zgn. ‘word of mouth4 in relatie tot de autonomie die een speler ervaart, diens competentie (hoe sluit het niveau van het spel aan op de speler?) en de verbondenheid die de speler voelt met de omgeving uit het spel.

4: Toekomst

Game BUUR is een interessant voorbeeld van hoe computerspellen kunnen worden gebruikt als marketing instrument. De meeste spelers raakten erg benieuwd naar Wijkplaats BUUR ‘in het echt’ en wilden de koks en medewerkers graag ontmoeten. Joep illustreerde uiteenlopende nieuwe casussen waar spellen van LocalGames een groot verschil kunnen maken. In de toekomst wil LocalGames ook spellen ontwerpen die op een locatie gespeeld moeten worden. Zowel GPS-informatie als codes uit de omgeving worden gebruikt om een brug te slaan tussen adventure games en escape-room puzzels.


De middag werd afgesloten met een feestelijke borrel. ‘Game BUUR’ kan worden gespeeld op de website van Wijkplaats BUUR.

 


Voetnoten:

De keuze voor (mobiele) web-applicaties

HTML5 logo and wordmarkLocalGames ontwikkelt applicaties op basis van HTML5 standaarden. Waarom is er niet gekozen voor ‘native apps’, of Adobe Flash? Dat willen we graag toelichten.

Web-applicaties hebben een aantal voordelen boven installeerbare apps. Zo zijn ze laagdrempeliger in gebruik: je hoeft alleen naar de juiste website te navigeren om ze te gebruiken. Er hoeft niets te worden geïnstalleerd. Bovendien kunnen HTML5 applicaties worden gebruikt op PC’s (Apple, Windows, Linux) en mobiele toestellen (smartphones, tablets), zonder dat er aanvullende propriëtaire software (zoals Adobe Flash) vereist is.

HTML5 applicaties zijn door het gebruik van open standaarden “platform onafhankelijk”. Dat vinden we bij LocalGames heel belangrijk. De keuze van de gebruiker voor Windows, Apple, Linux of Android** is een persoonlijke, daar willen we ons zo weinig mogelijk mee bemoeien. We doen er ons uiterste best voor dat onze software op al deze platformen probleemloos draait.

Vandaag trof ons weer een pijnlijk voorbeeld van de problemen die platform-afhankelijke software met zich meebrengt:

[…] Zo maken veertien van de vijfentwintig ziekenhuizen in een gedeelte van het ziekenhuis nog gebruik van besturingssysteem Windows XP. […] Dat maakt een ziekenhuis kwetsbaar voor hackers, omdat er voor Windows XP geen beveiligingsupdates meer beschikbaar zijn […].

[…]
De oorzaak van het probleem ligt bij verouderde medische apparatuur, zoals MRI-scanners, die alleen maar draaien op Windows XP.

(bron: NOS)

Met HTML5 web-applicaties kunt u naar hartelust van systeem wisselen. Omdat er voor het gebruik geen installatie nodig is loopt de gebruiker ook geen onnodig risico abusievelijk kwaadwillende software binnen te halen. Dat vinden wij wel zo prettig.

 

** uiteraard is Android gebaseerd op Linux, maar het verdient een speciale vermelding in deze opsomming

De voorbereidingen voor de presentatie

Anne, Silvia en Joep bespreken de laatste ontwikkelingen: “Werkt alles zoals we het hadden bedacht?” (yep!), “Kiezen we voor een pijltje of een kruisje om een dialoog te sluiten?” (een kruisje)

Daarbij zijn er natuurlijk de voorbereidingen op de grote lancering. Aanstaande vrijdag openen de inschrijvingen voor de presentatie van onze eerste productie op vrijdag 7 juli: Wijkplaats BUUR – the game!

Ben je nieuwsgierig? Kom ook! Meer informatie vind je op het
aanmeldformulier.

Anne, Silvia en Joep overleggen

Het verpakken van de boodschap

Voor een succesvolle game is het heel belangrijk duidelijk te hebben welke boodschap je wil overbrengen. Wat is de kracht van het product, de organisatie of de omgeving die je onder de aandacht wil brengen? Wie en wat willen we daartoe in de spotlights zetten?

Om deze vragen te beantwoorden moet goed worden nagedacht over de aantrekkelijkheid van het spel voor de eindgebruiker, en over het gevoel dat je wil activeren bij de eindgebruiker. Je wil een deel van het enthousiasme dat jij voor je organisatie hebt overdragen aan de gebruiker, en hoe beter dat te doen dan met een spel waarbij je de gebruiker kennismaakt met wie en wat daarvoor zorgt?

Bij de eerste afspraak waarin we bespraken wat in beeld te brengen, en de tweede en derde afspraak waarop de foto’s werden gemaakt, was het vandaag tijd om de vastgelegde omgeving aan de opdrachtgever voor te leggen voor een laatste controle. Zijn de hoofdrolspelers tevreden met hun rol in het spel? Willen we de dialogen nog aanpassen?

Gelukkig waren opdrachtgever Werner van de Wiel en zijn collega’s verheugd door het resultaat. De komende dagen zullen de dialogen worden afgerond en ligt de game mooi op schema voor de oplevering begin juli.

BUUR Local Game in ontwikkeling

Ondanks dat er nog veel techniek moet worden ontwikkeld en verder getest, krijgt de eerste LocalGame al serieuze vorm. Hoe laten we de personages uit de BUUR game goed tot hun recht komen in de dialogen? Wat doen we als de gebruiker niet weet waar hij/zij moet klikken?

Joep laat het eerste beeldmateriaal zien dat in het spel is opgenomen en Silvia vertelt over haar overwegingen bij het selecteren van de Chromakey-foto’s van de personages.

Fotoshoot bij Wijkplaats BUUR

Voor de eerste klus van LocalGames zijn fotograaf Silvia van Uden en ontwikkelaar Joep Bos-Coenraad op bezoek bij Wijkplaats BUUR. Onder het dak van BUUR vinden we een eetcafé, flexwerkplekken en een vergaderzaal, een winkel met cadeau-artikelen uit de omgeving, en een standplaats voor de sociale ondersteuners van Stip Nijmegen en een Sociaal Wijkteam (SWT). Daarnaast biedt BUUR verschillende leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dat klinkt als heel wat, maar wat doet zo’n Sociaal Wijkteam en waar vind je ze? Is die vergaderruimte geschikt voor mijn organisatie? Wat straalt het eetcafé van BUUR uit en is dat een geschikte plek om met de schoonfamilie een hapje te gaan eten?

In deze game snuffel je straks op een leuke maar laagdrempelige manier door de omgeving en ontmoet je mensen die je meer vertellen over de kracht van BUUR.

Houd LocalGames in de gaten voor updates over de ontwikkeling van dit spel!